Kredyt technologiczny wsparciem dla przedsiębiorstw

Wsparcie przedsiębiorców, którzy mają wartościowe pomysły innowacyjne, to jedyny sposób aby zatrzymać ich w kraju. Zbyt często Polacy dopiero za granicą mogli wdrożyć swoje technologie i to właśnie obce gospodarki na tym zyskiwały. Aby zapobiec emigracji młodych i zdolnych zaczęto wdrażać programy zachęcające do inwestycji w Polsce. Dotacje, dofinansowania i kredyt technologiczny to wsparcie na nowe inwestycje.

Inwestycje technologiczne

Pod tym pojęciem kryje się nowa technologia, która jeszcze nie była wykorzystywana w innych firmach. Tak więc inwestycją technologiczną nie jest zakup od innego przedsiębiorstwa istniejącej technologii i uruchomienie linii produkcyjnej we własnej firmie. Nową technologią jest niewykorzystywane do tej pory rozwiązanie oparte na nowych badaniach (odkryciach) naukowych.

Dokumentacja i biznesplan

Podstawą ubiegania się o kredyt technologiczny wybory zapracowanej Honoraty jest profesjonalnie przygotowana dokumentacja oraz biznesplan. Zresztą dokumentacja będzie również potrzebna do uzyskania ochrony patentowej (więcej). Natomiast biznesplan wykaże, że technologia przyniesie korzyści ekonomiczne.

Formalności

Kredyt na innowacje technologiczne to program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firma musi być zarejestrowana i mieć zdolność kredytową. W pierwszej kolejności trzeba wystąpić o kredyt w banku komercyjnym. Po uzyskaniu np. promesy kredytowej przygotowaną dokumentację należy złożyć w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokumentacja musi spełniać warunki formalne oraz merytoryczne. Po stwierdzeniu, że wniosek pod względem formalnym jest wypełniony prawidłowo, zostaje poddany ocenie merytorycznej. Ocenę merytoryczną wyda wybrany zespół ekspertów.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, przedsiębiorca może liczyć na premię technologiczną nawet do 6 mln zł.

 

Autor zdjęcia: frankieleon